✅Руководство городской поликлиники №21 г. Алматы уделяет повышенное внимание обучению медперсонала знанию нормативно-правовых актов, уделяя приоритетное внимание вопросам качества предоставляемых медицинских услуг. В этой связи администрацией поликлиники предприняты возможности для создания необходимой инфраструктуры по обучению.

✅Амбулаторно-поликлиническая помощь в нашей стране строится по участково-территориальному принципу. Вся лечебно-профилактическая деятельность поликлиники регламентируется Приказом МЗ СР РК №86 от 3 февраля 2016 года «Об утверждении Стандарта организации оказания ПМСП в РК», Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 5 января 2011 года №7 «Об утверждении Положения о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно – поликлиническую помощь», Приказом по МСЭК.

✅Тема сегодняшнего семинара: "Нормативно- правовые акты ПМСП", докладчик: врач - эксперт Надирова К.Е. В докладе изложена программа, отражающая объем необходимых теоретических знаний и конкретный перечень практических навыков.


Алматы қаласының №21 қалалық емхана басшылығы көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасына басымдық бере отырып, медициналық қызметкерлерді нормативтік құқықтық актілерді білуге үйретуге көңіл бөлуде. Осыған орай емхана әкімшілігі мамандарды даярлауға қажетті инфрақұрылымды жасау мүмкіндігін пайдаланып отыр.
Елімізде амбулаториялық-емханалық көмек учаскелік-аумақтық принципке негізделген.
Емхананың барлық емдеу-профилактикалық қызметі ҚР ДС ДМ 2016 жылғы 3 ақпандағы №86 «ҚР МСАК ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» бұйрығымен бекітіледі, ҚР ДС м.а. 2011 жылғы 5 қаңтардағы №7 «Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы ережені бекіту туралы» бұйрығының әрекет ету тәртібімен реттеледі.

Бүгінгі семинар тақырыбы: «МСАК нормативтік-құқықтық актілері», баяндамашы: дәрігер-сарапшы Надирова К. Е. Бүгінгі баяндамада қажетті теориялық білім мен практикалық дағдылардың нақты тізбесін көрсететін бағдарлама баяндады.