28 августа 2015 года в поликлинике прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Дня Конституции. С поздравительной речью выступила главный врач поликлиники Тукеева Н.Б. В частности, она сказала: «ҚР Конституциясының баптары біздің әрбіріміздің мүддемізді қорғайды, біздің құқықтарымыз мен міндеттерімізді ресми мәлімдейді.ХХІ ғасырдағы табысты қоғам – бұл заң тұрғысынан сауатты адамдардың қоғамы. Ол – ең алдымен, ҚР Конституциясын білу болып табылады.Біз үшін Ата Заңымыз – заң мен сот алдындағы теңдік қағидаты».